Projeler

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS)

Üniversitelerin tüm akademik ve idari süreçlerini yönetebilme yeteneğine sahip Web tabanlı bir otomasyon sistemidir. UBYS, ASP.NET platformunda C# programlama dili ile kodlanmıştır. Sistem %100 Web tabanlı olup, bünyesinde farklı ihtiyaçlara yönelik 16 modül barındırmaktadır.

Proje Detayları
 • Anahtar Kelimeler:

  • Otomasyon
  • Üniversite
  • ASP.NET
  • Web

Periferik Yayma Sonuçlarının Otomatik Analizi için Zeki Denetimli Sistem Tasarımı

Bu proje, 2015-2018 yılları arasında Doktora tez çalışması kapsamında; Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından KBÜ-BAP-15/2-DR-003 numaralı “Lisansüstü Tez Destek Projesi” olarak 20.000 TL bütçe ile desteklenmiştir.

Proje Detayları
 • Anahtar Kelimeler:

  • Periferik Yayma
  • Görüntü İşleme
  • Makine Öğrenme
  • Mikroskop

Analogger-4X: Real-time Data Acquisition

Karabük Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünün döküm laboratuvarında kullanılmak üzere hazırlanan gerçek zamanlı veri toplama uygulamasıdır. Eş zamanlı olarak, maksimum 8 thermocouple sıcaklık sensörü bilgisini okuyarak bilgisayara kaydeder ve Excel formatında otomatik rapor hazırlar.

Proje Detayları
 • Anahtar Kelimeler:

  • Data Acquisiton
  • Adam Modules
  • Temperature Sensor
  • Casting

Schedulinx: Sınav Çizelgeleme Programı

Karabük Üniversitesi, T.O.B.B. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için sınav çizelgelemelerinin otomatik hazırlanması için geliştirilen Genetik Algoritma tabanlı bir uygulamadır. Excel formatında hazırlanmış bilgileri kullanarak kolay ve hızlı bir şekilde çizelgeleme işlemini yapar.

Proje Detayları
 • Anahtar Kelimeler:

  • Scheduling
  • Time-tabling
  • Genetic Algorithm
  • Sınav Çizelgeleme