UBYS'nin çalışmalarına ilk kez 2010 yılında, ikisi yazılım geliştirme olmak üzere üç kişilik bir ekiple başlanmıştır. İki yıl süren zorlu sürecin ardından 2012 yılı güz döneminde Karabük Üniversitesi'nde yayın hayatına geçmiştir. UBYS, ASP.NET platformunda C# programlama dili ile kodlanmıştır. Sistem %100 Web tabanlı olup, bünyesinde farklı ihtiyaçlara yönelik 16 modül, 325 rapor (RDL) ve 600 işlem sayfası (Web form) barındırmaktadır. Veritabanı Microsoft SQL Server 2012 ile hazırlanmış olup, 3800 saklı yordam (Stored Procedure) ve 500 tablodan meydana gelmektedir. UBYS, 6 yıllık aktif yayın süresi boyunca 150.000'den fazla kullanıcıya (~137.000 öğrenci ve personel) hizmet vermiştir.


Otomasyon Modülleri

Öğrenci İşleri

Lisans ve ön lisans programları için..

Enstitü

Doktora ve yüksek lisans programları için..

Yabancı Dil Hazırlık

Kur sistemi formatında hazırlanmış..

Arapça Hazırlık

Klasik yönteme göre hazırlanmış..

Tıp

Tıp fakültesi öğrencileri için..

Pedagojik Formasyon

Öğretmen adayları için..

Uzaktan Eğitim

Veri raporlama ve destek modülü..

Akademik CV

Akademik personel CV hazırlama..

Sistem Yönetimi

Tüm modüllerin yönetimi için..

Üniversite Yönetimi

Rektörlük birimi için denetim işlemleri..

Birim Yönetimi

Dekan, müdür ve bölüm başkanları için..

İç Kontrol

Kurum içi hizmet, görev ve yetkiler..

Personel İşleri

Personel tanımlama ve görevlendirme..

Sağlık, Kültür ve Spor

Öğrenci kulüpleri ve sosyal hizmetler..

Bologna Süreci

Avrupa Kredi Transfer Sistemi..

Sürekli Eğitim

S.E.M. Web sayfası yönetimi için..

Teknik Özellikler & Ekip

 • Windows Server® 2012 R2
 • Visual Studio® 2010 Ultimate
 • Microsoft SQL Server® 2012
 • .NET FrameworkTM 4.0
 • Ext.NET 2.5 (Sencha ExtJS 4)
 • Bootstrap v3.3.6
 • RDL 2008 (Report Definition Language)
 Abdullah Elen (2010-2018)
Founder, Administrator, Full Stack Developer.
 İbrahim Çayıroğlu (2010-2011)
Co-founder, Software Developer.
 Türker Toku (2011-2018)
Administrator, Database & Report Developer.
 Yusuf Hayırsever (2012-2018)
Administrator, Database Developer.
 Recep Kılınç (2010-2016)
Director of administrative affairs.
 M. Tahir Güneşer (2016-2018)
Director of administrative affairs.
 •  Aktif 55.000 öğrenci ve personel
 •  150.000'den fazla kullanıcı
 •  3.800+ Stored Procedures
 •  500 Database Tables
 •  600+ Web Forms
 •  325 RDL Reports