Patentler (Patents)

Fully Automated and Remotely Controlled Analyzer for Peripheral Smear

The invention relates to a fully automated and remotely controlled analyzer for peripheral smear that allows the remote and real-time control with more than one preparation and the access of desired number of users as well as the automatic adjustment of the focal length. Peripheral smear is a technique for analyzing the different elements of blood such as leucocyte (white blood cell), erythrocyte (red blood cell), thrombocyte (blood platelet) by staining the blood samples taken from the patients with special stains (giemsa etc.) in the clinical laboratories. Briefly, it is an hematologic test. As it is an gold standard technique which is most widely preferred by the hematologists, it is used quite often (according to number of patients). It is possible to perform peripheral smear not only from complete blood smear but also from the bone marrow aspirates. It is a reliable laboratory method presenting useful information on the percentage of leucocytes (such as neutrophil, basophil, lymphocyte, eosinophil) in blood and the quantity and forms of blood cells such as thrombocyte and erythrocyte as well as the diagnosis of blood diseases. It is used for identifying the morphological disorders occurred in various blood diseases (leukemia, lymphoma and anemia etc). Besides diagnosis, it provides reliable information on following the patient's respond to treatment and identifying the recurrence in leukemia cases. Peripheral smear analyzer is a device that can be used nearly all hospitals whether there is a hematologist or not. Thanks to its configuration that allows remote control, it is possible to examine patients in situ. In this context, this device may be needed in community health centers. It is a typical device that may be used in the affiliated laboratories of the community health centers. Similarly, it may be used for diagnosis/control purposes by each authorized hematologist via remote access.

Patent Detayları
 • Anahtar Kelimeler:

  • Peripheral smear
  • Blood analyzing
  • Microscope
  • System control

Tam Otomatik Uzaktan Kontrollü Periferik Yayma Analiz Cihazı

Buluş konusu ürün aynı anda birden fazla preparat ile uzaktan ve gerçek zamanlı olarak kontrolü sağlanabilen istenilen sayıda kullanıcının erişimine izin verilebilen otomatik odak uzaklığının ayarlanabildiği tam otomatik uzaktan kontrollü periferik yayma analiz cihazı ile ilgilidir. Periferik yayma, hastalardan alınan kan örneklerinin klinik laboratuvarda özel boyalarla (giemsa v.b) boyanarak mikroskop ile lökosit (akyuvar), eritrosit (alyuvar), trombosit (kan pulcuğu) gibi kanın şekilli elamanlarını inceleme tekniğidir. Kısaca bir hematoloji testidir. Hematologların en çok başvurdukları gold standart bir teknik olması hasebi ile oldukça sık bir bir şekilde (başvuran her hastaya sıklığında) kullanılmaktadır. Ayrıca sadece tam kan yaymasından değil, kemik iliği aspiratlarından da periferik yayma benzer bir şekilde yapılabilmektedir. Kandaki lökositlerin (nötrofil, bazofil, lenfosit, eozinofil gibi) yüzdesi ve trombosit ve eritrosit gibi kan hücrelerinin sayı ve şekillerinin incelenmesinde ve kan hastalıklarının tanısında yararlı bilgiler veren güvenilir bir laboratuvar yöntemidir. Değişik kan hastalıklarında (lösemi, lenfoma, anemi vb.) meydana gelen morfolojik bozuklukların saptanmasında kullanılmaktadır. Tanı dışında, hastanın tedaviye verdiği cevabın takibinde ve lösemi vakalarında nükslerin gösterilmesinde de sağlıklı bilgiler vermektedir. Periferik yayma analiz cihazı hematoloji uzmanı olsun ya da olmasın hemen her hastanede kullanılabilir bir cihazdır. Uzaktan kontrolü mümkün kıldığı için hastaların merkezinde tetkik edilmesinin de önünü açar. Bu bağlamda toplum sağlığı merkezlerinde de ihtiyaç olabilecek bir cihazdır. Toplum sağlığı merkezlerinin bağlı bulundukları laboratuvar ortamlarında da bulunabilecek mahiyette bir cihazdır. Benzer şekilde yetkilendirme yapılan her hematolog tarafından uzaktan kontrol edilerek teşhis/kontrol için kullanılabilir.

Patent Detayları
 • Anahtar Kelimeler:

  • Periferik yayma
  • Kan analizi
  • Mikroskop
  • Kontrol sistemi