Güz Dönemi

Bahar Dönemi

TBP 101 *****

TBP101 - Programlama Temelleri

Algoritma oluşturabilme, akış diyagramını çizebilme ve temel düzeyde kod yazabilme becerilerini kazandırır.


TBP 107 ****

TBP107 - Web Tasarımının Temelleri

Statik web sayfalarını tasarlayabilmek için gerekli olan HTML, CSS, Java Script vb. web teknolojilerini kullanabilme becerisini kazandırır.


TBP 204 *****

TBP204 - Sistem Analizi ve Tasarımı

Öğrencinin edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak, alanında uygulanabilir bir projeyi gerçekleştirebilme becerisini kazandırır.


TBP 111 ***

TBP111 - Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar donanım bileşenlerini tanıma, montaj ve kurulumları yapabilme, donanım sorunlarını giderebilme becerisini kazandırır.


TBP 224 *****

TBP224 - Java Programlama

Java programlama dilini kullanarak, nesne yönelimli (Object-oriented) programlamada temel bilgi ve becerilerini kazandırır.